Skontaktuj się z Nami Tutaj

Odpowiedzialność korporacyjna

Dla firmy LINAK odpowiedzialność oznacza robienie tego, co potrafimy robić najlepiej, we właściwy sposób. Nie można być odpowiedzialnym społecznie bez dokonywania świadomych wyborów. Podejmujemy decyzje, opierając się na zdrowym rozsądku i sukcesywnym samodoskonaleniu. Wymaga to od nas właściwego ustalenia priorytetów wysiłków.

Pięć poniższych kwestii ma dla nas szczególne istotne znaczenie:

 • Poprawiamy jakość Twojego życia
  To zobowiązanie do troski o dobro ludzi i jakość ich życia, które znajduje odzwierciedlenie w każdym aspekcie polityki firmy.

 • Troszczymy się o dobro innych
  Zadowolenie z pracy i chęć niesienia pomocy to cele wpisane w kanon wartości firmy LINAK. Ich realizacja wymaga zapewnienia naszym pracownikom odpowiednich warunków pracy. Dlatego realizujemy szereg inicjatyw w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów dyskryminacji czy zastraszania. Ponadto, co oczywiste, przodujemy w kwestii ergonomii w naszych własnych zakładach pracy.

 • Dbamy o środowisko naturalne
  Wierzymy w możliwość osiągnięcia sukcesu w biznesie na drodze zrównoważonego rozwoju. W LINAK koncentrujemy się na zmniejszeniu własnego zużycia energii, jednocześnie wytwarzając zrównoważone rozwiązania w oparciu o wymagania projektowe i rynkowe.

 • Aktywni lokalnie, myślimy globalnie
  W LINAK jesteśmy dumni z możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności. Bierzemy czynny udział na poziomie lokalnym w Jutlandii Południowej, gdzie znajduje się siedziba główna naszej firmy, jak również w innych regionach, w których mieszczą się nasze biura i zakłady produkcyjne.

 • Wyznaczamy wysokie standardy
  W LINAK zarówno sobie, jak i naszym partnerom handlowym wyznaczyliśmy wysokie standardy. Swoje oczekiwania w tym zakresie wyraziliśmy w formie kodeksu etycznego oraz zbioru zasad etycznego postępowania, które przekazaliśmy pracownikom, dostawcom i partnerom handlowym. Na bieżąco przeprowadzamy audyty naszych polityk, celów i założeń.