Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wiadomości 12 kwietnia 2017

Wyższy poziom ergonomii

Znaczenie ergonomii dla personelu medycznego

Wyobraź sobie pielęgniarkę, która pomaga przenieść dorosłą osobę z łóżka na wózek. Pacjent jest całkowicie zdany na pomoc pielęgniarki. Jeszcze tego samego dnia pacjenta należy przenieść z powrotem na łóżko. Czy zadanie to personel pielęgniarski może wykonać bezpiecznie i bez ryzyka urazu?

Teoretycznie można je powierzyć osobie dostatecznie silnej lub zaznajomionej z właściwymi technikami podnoszenia. W praktyce jednak zbyt duży odsetek personelu medycznego cierpi na różnego rodzaju dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego z powodu podnoszenia i przenoszenia pacjentów. 

W LINAK nam zależy
Od lat bezpieczeństwo i ergonomia są w centrum zainteresowania konstruktorów LINAK. Siłowniki i urządzenia obsługowe LINAK Intelligent Care Solutions™ zapewniają optymalną regulację oraz wysoką wartość dodaną podczas eksploatacji podnośników pacjenta.

Jesteśmy w stanie dostarczyć właściwe rozwiązanie w oparciu o dowolne specyfikacje klienta. Oferujemy systemy dostosowane do potrzeb klienta niezależnie od tego, czy jego priorytetem jest moc, prędkość, stopień głośności, czy liczba siłowników.

Wyższy poziom ergonomii

Więcej o rozwiązaniach LINAK do podnośników pacjenta można znaleźć tutaj.

Rozwiązania Intelligent Care SolutionsTM to wyraz realizacji idei LINAK “Care For Tomorrow Today”. Care For Tomorrow Today