Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wiadomości 12 kwietnia 2017

Wyższy poziom ergonomii

Znaczenie ergonomii dla personelu medycznego

Care For Tomorrow Today

Wyobraź sobie pielęgniarkę, która pomaga przenieść dorosłą osobę z łóżka na wózek. Pacjent jest całkowicie zdany na pomoc pielęgniarki. Jeszcze tego samego dnia pacjenta należy przenieść z powrotem na łóżko. Czy zadanie to personel pielęgniarski może wykonać bezpiecznie i bez ryzyka urazu?

Teoretycznie można je powierzyć osobie dostatecznie silnej lub zaznajomionej z właściwymi technikami podnoszenia. W praktyce jednak zbyt duży odsetek personelu medycznego cierpi na różnego rodzaju dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego z powodu podnoszenia i przenoszenia pacjentów. 

W LINAK nam zależy
Od lat bezpieczeństwo i ergonomia są w centrum zainteresowania konstruktorów LINAK. Siłowniki i urządzenia obsługowe LINAK Intelligent Care Solutions™ zapewniają optymalną regulację oraz wysoką wartość dodaną podczas eksploatacji podnośników pacjenta.

Jesteśmy w stanie dostarczyć właściwe rozwiązanie w oparciu o dowolne specyfikacje klienta. Oferujemy systemy dostosowane do potrzeb klienta niezależnie od tego, czy jego priorytetem jest moc, prędkość, stopień głośności, czy liczba siłowników.

Wyższy poziom ergonomii

Rozwiązania Intelligent Care SolutionsTM to wyraz realizacji idei LINAK “Care For Tomorrow Today”. Care For Tomorrow Today