Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wiadomości 31 marca 2017

Czy jesteś gotów stawić czoła wyzwaniom dla branży opieki medycznej?

Na całym świecie rośnie liczba osób wymagających opieki. Jednocześnie maleje liczba osób gotowych do jej zapewnienia.

W związku z tym istnieje pilne zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania będące źródłem wydajnych procesów roboczych oraz wzrostu komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Stawienie czoła tym wyzwaniom będzie wymagało zupełnie nowego nastawienia wśród projektantów rozwiązań i technologii dla całej branży medycznej i opiekuńczej.

W związku z tym idea Care For Tomorrow Today™  stała się podstawą każdej naszej decyzji w LINAK.

Uważamy, że bardzo ważne jest myślenie perspektywiczne, ponieważ tylko w ten sposób możemy dostarczać światu zaawansowane rozwiązania będące źródłem realnej zmiany. Przed największymi wyzwaniami stoimy w trzech obszarach:

  • demografii – rosnąca liczba starszych osób wymagających opieki przy malejącej liczbie osób gotowych do jej zapewnienia;
  • zdrowia – rosnąca liczba osób chronicznie chorych i cierpiących na nadwagę; 
  • technologii – inteligentne rozwiązania mają coraz większe znaczenie dla sektora opieki medycznej.

W LINAK tworzymy rozwiązania Intelligent Care Solutions™  i zachęcamy do wykorzystania ich w innowacyjnych konstrukcjach łóżek w domach opieki, wózków inwalidzkich, podnośników pacjenta oraz stołów diagnostycznych.