Wiadomości 30 czerwca 2016

Znaczenie higieny

Konsekwencje zakażeń szpitalnych

Co to są zakażenia szpitalne?

Zakażenia szpitalne to takie, do których dochodzi podczas leczenia lub operacji chirurgicznych. Są to najczęstsze zjawiska niepożądane towarzyszące pobytom w placówkach opieki medycznej.

Zakażenia szpitalne stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów, a ich potencjalne skutki obejmują przedłużenie hospitalizacji, trwałą niepełnosprawność, wzrost odporności mikroorganizmów na środki antymikrobowe, znaczące obciążenie finansowe dla służby zdrowia, wysokie koszty leczenia dla pacjentów i ich rodzin, a także wzrost liczby zgonów.

Występowanie zakażeń szpitalnych w krajach wysokorozwiniętych

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia

Uwzględnienie zagadnień higieny w rozwiązaniach

Seria skrzynek kontrolnych LINAK dla branży opieki medycznej obejmuje produkty, które oferują standardowo stopień szczelności IPX6 z odpornością na mycie. Oznacza to możliwość umieszczenia sprzętu wraz z podłączoną skrzynką kontrolną bezpośrednio w myjni tunelowej.

Ponadto cała konstrukcja skrzynki została opracowana z uwzględnieniem wymogów w zakresie utrzymania higieny. Niewielka ilość zagłębień i krawędzi wraz z przemyślanym systemem zarządzania kablami przekładają się na uproszczenie czyszczenia. 

Stopień szczelności IPX6 z odpornością na mycie

Przemyślany systemem zarządzania kablami, który ułatwia czyszczenie

Konstrukcja bez zagłębień i krawędzi

Działajmy wspólnie na rzecz ograniczenia liczby zakażeń szpitalnych Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty skrzynek kontrolnych LINAK dla branży opieki medycznej, odwiedź stronę LINAK.COM/SEGMENTS/MEDLINE-CARELINE.

Oferta skrzynek kontrolnych LINAK dla branży opieki medycznej jest wyrazem realizacji naszej idei „Care for Tomorrow Today™”.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.