Skontaktuj się z Nami Tutaj

Najważniejszymi wartościami w LINAK są otwartość i uczciwość. Dążymy do dialogu opartego na słuchaniu siebie nawzajem i do budowania trwałych relacji z klientami, pracownikami oraz otoczeniem. 

W celu dotarcia do jak największego grona klientów, partnerów i innych interesariuszy firma LINAK jest stale obecna na wielu platformach internetowych.

Poniżej zamieściliśmy listę serwisów społecznościowych, w których można zobaczyć firmę LINAK – zarówno globalnie, jak i lokalnie.

Przyłącz się do dyskusji i powiedz nam, co myślisz.

Grupa LINAK w mediach społecznościowych

 

LinkedIn

Aktualności dotyczące firmy LINAK, w tym wakaty, nowe produkty i udział w targach. LinkedIn to także platforma wymiany wiedzy i informacji na temat trendów w technologii oraz badań społecznych w zakresie zmian demograficznych, zdrowia i poprawy ergonomii.

 

YouTube

Biblioteka filmów LINAK prezentujących nasze produkty i ich zastosowania oraz aktualne światowe trendy w dziedzinie ergonomii i rozwiązań w zakresie ruchu, a także prezentacje sylwetek naszych pracowników.

 

Facebook

Aktualne informacje na temat bieżącej działalności LINAK prosto z siedziby głównej firmy w Guderup w Danii. Najlepsze źródło informacji dla osób zainteresowanych tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu.

 

Instagram

Grafiki i zdjęcia LINAK ukazujące wyjątkowe i przemyślane rozwiązania z zastosowaniem siłowników oraz kolumn podnoszących LINAK jako źródła napędu i regulacji.

 
 

Oddziały LINAK w mediach społecznościowych

 

Australia

 

Belgia i Holandia

 

Chiny

 

Dania

 

Finlandia

 

Francja

 

Niemcy

 

Irlandia i Wielka Brytania

 

Włochy

 

Korea

 

Norwegia

 

Nowa Zelandia

 

Polska

 

Rosja

 

Szwecja

 

Turcja

 

Stany Zjednoczone

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.