select
Three LA36 actuators used to adjust and tilt the assembly table

Rozwiązanie dla dwóch procesów produkcji

Gdy koncern Schneider Electric zwrócił się do holenderskiej firmy Krikke de Wit Technische Tiloplossingen, nie było wątpliwości, że konieczne jest znaczące zmniejszenie fizycznego obciążenia pracowników linii produkcji stelaży serwerowych, czyli dużych stalowych szaf komputerowych. Odpowiedzią na to wyzwanie okazał się stół montażowy z regulacją wysokości i nachylenia, któremu nadano nazwę N111. Rozwiązanie przyniosło korzyści nie tylko dla przebiegu samego procesu produkcji, ale także dla ochrony pracowników przed przeciążeniem. 

"Koncern Schneider Electric posiada zakłady prowadzące montaż stelaży na całym świecie. Każdy oddział znajduje rozwiązanie odpowiednie dla opisanego problemu oraz zgodnie z przyjętymi lokalnie praktykami. Holenderski oddział zrobił w tym zakresie najwięcej’" - nadmienia Geert Krikke, dyrektor w Krikke De Wit Technische Tiloplossingen.

"Rozwiązanie zapobiega fizycznemu przeciążeniu pracowników i ma wbudowany licznik, który uniemożliwia zbyt częste pochylanie stołu. Powoduje to unormowanie tempa pracy pracownika, co często oznacza jego spowolnienie. Zmniejszenie tempa pracy powoduje także zmniejszenie fizycznego obciążenia pracowników i jak wskazują dotychczasowe doświadczenia – ma korzystny wpływ na jakość produktu" – dodaje dyrektor. Za zmianę wysokości i nachylenia stołu montażowego odpowiadają siłowniki  LA36 dostarczane przez firmę LINAK Actuator Systems. Współpracują one ze sterownikiem programowalnym. 

Bezpieczeństwo podczas pracy
Nie jest zaskoczeniem, że warunki pracy pracowników koncernu Schneider Electric zostały także uwzględnione
w innych obszarach. Zadbano o wiele aspektów bezpieczeństwa, m.in.
o certyfikat CE. Przykładowo: system rozpoznaje typ montowanego stelaża serwerowego i zatrzymuje pochylanie, jeżeli położenie zacisków unieruchamiających jest niezgodne
z rozmiarami stelaża. Pozwala to uniknąć wypadków. 

Naturalnie istnieją jeszcze inne zagrożenia. Siłowniki LA36 LINAK oferują wysoką moc, z której należy korzystać świadomie. Z tego powodu panel obsługowy znajduje się w odległości większej niż długość ramienia od stołu montażowego. Dodatkowo funkcja pochylania musi być aktywowana oburącz. Pracownicy otrzymują odpowiednie szkolenie i instrukcję obsługi.
Stelaż serwerowy w położeniu pionowym

Wygodne opcje
Zastosowanie sterownika programowalnego oznacza, że oprócz funkcji bezpieczeństwa dostępne są różnorodne opcje dodatkowe. 

  • Ustawienia wysokości roboczej
  • Rozpoznanie montowanego modelu
  • Wskazanie odliczania do następnego pochylenia oraz zerowanie licznika
  • Wskazanie wysokości i bezpieczeństwa pochylania
  • Wskazanie zatrzymania awaryjnego
  • Diagnostyka błędów

Sterownik programowalny kompatybilny z siłownikami LINAK

Obsługa i wdrażanie
Jednym z argumentów przemawiających za wyborem spółki LINAK Actuator Systems jako dostawcy jest kompatybilność siłownika LA36 ze sterownikiem programowalnym. Ponadto siłowniki mogą pracować w układzie równoległym
i zapewniają wymaganą moc. Dotyczy to regulacji zarówno wysokości, jak
i pochylania. „Kryteria wyboru rozwiązania to: kompaktowe rozmiary zabudowy, prosta obsługa z wykorzystaniem sterownika programowalnego, łatwa synchronizacja pracy oraz niska cena w porównaniu z innymi rozwiązaniami” - wyjaśnia Geert Krikke.

Wygodny stół montażowy okazał się właściwym rozwiązaniem w odpowiedzi
na istniejące potrzeby. Od momentu wdrożenia stołu N111 pracownicy działu produkcji koncernu Schneider Electric w Helmond prowadzą pracę na właściwej wysokości, we właściwym tempie oraz w zautomatyzowanym środowisku, które zapewnia możliwie największe bezpieczeństwo. 

Dowiedz się więcej na temat zagadnienia ergonomii produkcji wg LINAK.
Co to jest Siłownik Liniowy
Elektryczny siłownik liniowy jest urządzeniem, które przekształca rotacyjny…
Aplikacje Segmentu TECHLINE
Zobacz przykłady zastosowań z segmentu TECHLINE.
Zalety Siłowników
Ruch wykonywany przez innowacyjne systemy siłowników elektrycznych daje wiele możliwości...
Test Siłownika
Skrajnie wysokie i niskie temperatury, ekspozycja na działanie substancji chemicznych i soli…
Kontakt z firmą LINAK
Dogłębny dialog i ścisła współpraca to najkrótsza droga do uzyskania perfekcyjnego rozwiązania