select
 

Firma LINAK podnosi poprzeczkę dla produktów przystosowanych do mycia maszynowego w branży opieki medycznej

Wprowadzenie standardu LINAK IPX6 Washable DURA™ umożliwi producentom sprzętu szpitalnego z regulacją położenia oferowanie trwałych rozwiązań przewidzianych do częstego maszynowego mycia w toku wieloletniej eksploatacji.

Corporate News:  5 stycznia 2018
Stale rosną międzynarodowe wymogi w zakresie higieny we współczesnych w szpitalach. Produkty LINAK są nie tylko zgodne z tymi wymogami, ale także podnoszą je jeszcze wyżej. Zapewnia to producentom sprzętu szpitalnego większą przewagę konkurencyjną.

Zakażenia bakteryjne i wirusowe w szpitalach generują każdego roku na całym świecie ogromne koszty. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 7 do 10 na 100 pacjentów cierpi na infekcje nabyte w szpitalach, a higiena staje się jednym z najważniejszych przedmiotów troski personelu medycznego na całym świecie.

Od ponad 30 lat higiena jest także ważnym zagadnieniem dla nas w LINAK w związku z tworzeniem systemów na bazie siłowników elektrycznych do zastosowań związanych z regulacją w sektorze opieki medycznej.
W odpowiedzi na coraz surowsze standardy i wymagania w stosunku do sprzętu medycznego dział dział badań
i rozwoju LINAK stale usprawnia i ulepsza nasze produkty w oparciu o zakrojoną na szeroką skalę działalność badawczo-rozwojową oraz coraz bardziej wymagające testy. Oznacza to, że nie tylko zawsze spełniamy obowiązujące wymogi, ale także podnosimy je jeszcze wyżej.

Wyznaczanie standardów dla rozwiązań przystosowanych do mycia
Badając materiały, analizując podzespoły i przeprowadzając próby wytrzymałości produktów, inżynierowie LINAK opracowują nowe rozwiązania, które wyprzedzają wymogi obowiązujące w ramach aktualnych standardów. Zaowocowało to wypracowaniem zupełnie nowego standardu– IPX6 Washable DURA™ -
który stanowi gwarancję odporności systemów na bazie siłowników elektrycznych na częste mycie maszynowe w toku wieloletniej eksploatacji.

 LINAK IPX6 Washable DURA™    Pushing the standards for washable applications

Inżynierowie LINAK przeprowadzają jeszcze cięższe próby w ramach jeszcze większej liczby powtórzeń,
tak aby producenci sprzętu medycznego, na przykład łóżek szpitalnych, mogli mieć pewność, że produkty
po które sięgają, zapewniają większą trwałość i zgodność z powyższym standardem.

Umożliwiając zwiększenie częstotliwości mycia sprzętu medycznego z regulacją położenia (np. łóżek szpitalnych), nowy standard IPX6 Washable DURA™ wspiera szpitale w podnoszeniu poziomu higieny. Dzięki temu oferowane rozwiązania odznaczają się długim cyklem życia i pełną funkcjonalnością w warunkach odporności na mycie maszynowe w gorącej wodzie przy użyciu silnych detergentów.

 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem firmy LINAK
lub dystrybutorem.


Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają jakość życia
i pracy ludzi.

Chcemy zostać światowym liderem w kluczowych obszarach naszej działalności, związanej
z produkcją innowacyjnych siłowników elektrycznych.

Updated: 8 stycznia 2018 08:08