select
 

Czy jesteś gotów stawić czoła wyzwaniom dla branży opieki medycznej?

Na całym świecie rośnie liczba osób wymagających opieki. Jednocześnie maleje liczba osób gotowych do jej zapewnienia.

Corporate News:  31 marca 2017

W związku z tym istnieje pilne zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania będące źródłem wydajnych procesów roboczych oraz wzrostu komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Stawienie czoła tym wyzwaniom będzie wymagało zupełnie nowego nastawienia wśród projektantów rozwiązań i technologii dla całej branży opieki medycznej oraz pielęgniarskiej.

W związku z tym idea Care For Tomorrow TodayTM stała się podstawą każdej naszej decyzji w LINAK.

Uważamy, że bardzo ważne jest myślenie perspektywiczne, ponieważ tylko w ten sposób możemy dostarczać światu zaawansowane rozwiązania będące źródłem realnej zmiany. Przed największymi wyzwaniami stoimy
w trzech obszarach:

  • demografii – rosnąca liczba starszych osób wymagających opieki przy malejącej liczbie osób gotowych do jej zapewnienia
  • zdrowia – rosnąca liczba osób chronicznie chorych i cierpiących na nadwagę
  • technologii – inteligentne rozwiązania mają coraz większe znaczenie dla sektora opieki medycznej
W LINAK tworzymy rozwiązania Intelligent Care SolutionsTM i zachęcamy do wykorzystania ich
w innowacyjnych konstrukcjach łóżek w domach opieki, wózków inwalidzkich, podnośników pacjenta oraz stołów diagnostycznych.

Care For Tomorrow Today

 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem firmy LINAK
lub dystrybutorem.


Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają jakość życia
i pracy ludzi.

Chcemy zostać światowym liderem w kluczowych obszarach naszej działalności, związanej
z produkcją innowacyjnych siłowników elektrycznych.

Updated: 31 marca 2017 12:22