select
 
Ethical Guidelines 

Zasady Etycznego Postępowania

Najważniejszymi wartościami w LINAK są otwartość i szczerość. Z tego powodu nasze działania biznesowe muszą być przejrzyste i sprawiedliwe. Dotyczy to pracowników zatrudnianych zarówno bezpośrednio przez nas, jak i przez partnerów handlowych występujących w naszym imieniu.

Wyjaśnienie oczekiwań, jakie stawiamy sobie oraz naszym partnerom handlowym, można znaleźć w opracowanym przez nas zbiorze zasad etycznego postępowania. Reguły te wyznaczają standardy właściwego zachowania
w przypadku występowania w imieniu LINAK.
  • Nie wręczamy ani nie przyjmujemy łapówek
  • Unikamy sytuacji, w których dochodzi do konfliktu między interesem własnym a interesem LINAK
  • Przyjmujemy tylko takie prezenty, które są wyrazem zwykłej życzliwości, a pieniądze przekazujemy wyłącznie na cele charytatywne
  • Nie uciekamy się do kłamstw oraz nieuczciwości ani nie nadużywamy zaufania innych w celu osiągnięcia korzyści
  • Jesteśmy orędownikami uczciwej konkurencji i nie uciekamy
    się do metod niezgodnych z prawem 
Niniejszy zbiór reguł zostaje przekazany pracownikom i partnerom handlowym, od których oczekujemy, że będą przestrzegać opisanych w nim zasad w swojej codziennej pracy na rzecz LINAK.
Współpraca z firmą LINAK
Naszym celem nie jest rola jednego z wielu dostawców...
Nasze Wartości
Dostarczamy innowacyjne systemy siłowników, które poprawiają jakość życia ludzi.
Polityka Firmy
Szanujemy człowieka i życie - zobowiązanie to znajduje odzwierciedlenie w naszej polityce.