select
 
Polityka Ochrony Środowiska Pracy

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY

W LINAK ogromnie zależy nam na zapewnieniu dobrego środowiska pracy:
  • Naszym celem jest zapewnienie pracownikom ochrony przed urazami fizycznymi i psychicznymi.
  • W swoich działaniach koncentrujemy się na zapobieganiu zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Dysponujemy koncepcją dobrego środowiska pracy i kształtujemy prawidłowe zachowania.
  • Wspieramy inicjatywy i działania ukierunkowane na promowanie zdrowia.

Odpowiedzialność za środowisko pracy spoczywa na poszczególnych działach LINAK.

W gestii organizacji odpowiadającej za środowisko pracy leży zapewnienie ram dla działań związanych ze środowiskiem pracy. Obejmuje to także sytuacje, w których praca wykonywana jest w ramach współpracy między firmą a pracownikami.

Nasze Wartości
Dostarczamy innowacyjne systemy siłowników, które poprawiają jakość życia ludzi.
Polityka Firmy
Szanujemy człowieka i życie - zobowiązanie to znajduje odzwierciedlenie w naszej polityce.
Wirtualna podróż po świecie LINAK
Zapraszamy do odbycia wirtualnej podróży po świecie LINAK.