select
 
Working Environment Policy 

Polityka Dotycząca Środowiska Pracy

Celem LINAK jest zapewnienie pracownikom takich warunków pracy, w których nie będzie dochodzić do wypadków. Działania prewencyjne stanowią podstawę naszego programu bezpieczeństwa i higieny pracy. W LINAK czujemy się odpowiedzialni za wprowadzenie takiej organizacji pracy, która zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom.

Poprzez przeprowadzanie częstych audytów i wprowadzanie usprawnień staramy się eliminować sytuacje, w których nasi pracownicy są narażeni na urazy lub działanie czynników szkodliwych dla ich zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Kierownicy i pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, a także do zwracania uwagi na zachowania, które wpływają negatywnie na bezpieczeństwo środowiska pracy.

W LINAK A/S nie ustajemy w doskonaleniu naszych wyrobów
Nasza działalność w LINAK A/S obejmuje planowanie, wdrażanie oraz dalsze rozwijanie rozwiązań podnoszących wydajność środowiska oraz systemów zarządzania jakością.

W LINAK A/S szanujemy prawo i normy
Działalność LINAK A/S jest zawsze zgodna z obowiązującymi wymogami ustawowymi i regulacyjnymi, a także postanowieniami zawartych przez firmę umów.

Doroczny audyt polityki zarządzania LINAK A/S
Każdego roku w LINAK A/S przeprowadzany jest audyt polityki, celów i założeń firmy w odniesieniu do takich zagadnień, jak: jakość, ochrona przyrody oraz środowisko pracy.

W LINAK A/S polityka firmy znana jest wszystkim pracownikom
W LINAK A/S polityka firmy w zakresie jakości, ochrony przyrody oraz środowiska pracy znana jest wszystkim pracownikom. Jest ona także dostępna w formie publikacji oraz na stronach internetowych firmy.
Nasze Wartości
Dostarczamy innowacyjne systemy siłowników, które poprawiają jakość życia ludzi.
Polityka Firmy
Szanujemy człowieka i życie - zobowiązanie to znajduje odzwierciedlenie w naszej polityce.
Wirtualna podróż po świecie LINAK
Zapraszamy do odbycia wirtualnej podróży po świecie LINAK.
LINAK na Facebooku
Odwiedź stronę LINAK’a na Facebooku.

LINAK na Google+